Novinky

CRM-FT

Continuous Radon Monitor-Flow Through, CRM-FT, používá vysoce citlivé nízkopozaďové detektory založené na principu Lucasových komor. K odběru měřeného vzorku vzduchu je CRM-FT vybaven výkonnou pumpičkou, vzorek je odebírán vzorkovací hadicí a kazeta vstupního filtru na monitoru tak může být vzdálena od odběrného místa více než 100 m. Tato vlastnost činí CRM-FT ideálním zařízením pro monitorování radonu v místech s omezenou přístupností i v místech, kde není dostupný zdroj elektrické energie pro napájení přístroje. CRM-FT je možné použít pro sběr a vyhodnocení dat online.

Monitory záření

Monitory záření nabízené společností OLREM Systems jsou navržené firmou Radiation Detection Systems se sídlem v Adelaide v Austrálii. OLREM Systems má výhradní právo k jejich dovozu a distribuci v rámci EU. Všechny níže uvedené monitory záření je možné použít k online sběru a vyhodnocení dat v rámci OLREM Platform.

Continuous Radon Monitor

CRM

OLREM nabízí dvě zařízení typu CRM (Continuous Radon Monitor): CRM-FT (Continuous Radon Monitor - Flow Through) s Lucasovou komorou, do které je měřený vzduch nasáván přes filtr, a CRM-D (Continuous Radon Monitor - Diffusion), do které se měřený plyn s radonem dostává prostou difuzí. Základní monitorovací interval pro oba typy zařízení jsou 10 a 60 minut, hodnota detekčního limitu (LLD – the Lowest Limit of Detection) je typicky menší než 10 Bq/m3.

Continuous Radon Daughter and Radon Monitor

CRDRM

je kombinací zařízení typu CRM a ERDM napájené z jedné bateriové jednotky. Současně se záznamem naměřených hodnot jsou do paměti zaznamenávány i informace o datu, resp. času měření. Zařízení průběžně vypočítává rovnovážnou konstantu radonu a její hodnotu přímo zobrazuje na displeji, současně je hodnota pro zvolený časový interval zapsána do paměti zařízení. Při práci s CRDRM je možné zvolit z výběru tří časových intervalů: 10, 30, resp. 60 minut.

Environmental Radon Daughter Monitor

ERDM

ukládá PAEC (Potential Alpha Energy Concentration) rozpadových produktů radonu v 10 nebo 60 minutovém časovém intervalu. Datum a čas sběru, resp. zápis naměřených hodnot je plně programovatelné. Typická LLD pro 60 minutový monitorovací interval je nižší než 0.001 µJ/m3.

Environmental Gamma Radiation Monitor

EGRM

je dodáván buď s GM detektorem nebo s 1”x1” scintilačním detektorem typu NaI(Tl). Dávkový příkon může být měřen ve dvou časových intervalech: 10 nebo 60 minut.

Gamma Spectrometer

GS

je k dispozici s NaI(Tl) scintilačním krystalem o rozměrech 1”x1” nebo 2”x2”. Zařízení obsahuje 1 k MCA, který byl vyvinuty firmou RDS (Adelaide, Austrálie). Jednota má vlastní napájecí zdroj a ve vnitřní pamětui je možné uchovat až deset naměřených gamma spekter.

V případě, že není online služba dostupná, je možné provozovat zařízení v režimu offline a ukládat data do vnitřní paměti zařízení. Výše uvedený seznam radiačních monitorů schopných pracovat v režimu online je průběžně rozšiřován.

Online monitorování

Za účelem online sběru a vyhodnocení dat je potřeba monitory záření doplnit jednotkou pro E-Monitoring (rozhraním pro komunikaci prostřednictvím sítě internet). Po této minimální úpravě mohou být naměřená data zobrazena online v aplikaci OLREM Platform.

Pronájem monitorů záření

V rámci spolupráce s naší společností je možný krátkodobý i dlouhodobý pronájem přístrojů. V případě zájmu nás neváhejte s Vašimi požadavky kontaktovat. Budeme se snažit Vašim potřebám co nejlépe vyhovět.


Dr. Jiri Kvasnicka

získal Ph.D. v oboru experimentální jaderné fyziky a je jednatel společnosti OLREM Systems. V oblasti monitorování záření a radiační ochrany má zkušenosti již více než 37 let. Je členem American Health Physics Society a Australian Radiation Protection Society. V minulosti byl konzultantem Mezinárodní Agentury pro Atomovou Energii (IAEA) ve Vídni. V rámci své firmy se účastnil i projektů v oblasti těžby uranu, NORM v naftovém průmyslu a monitorování expozic leteckých posádek kosmickým zářením.

Dr. Kvasnička je rovněž zakladatelem a majitelem společnosti Radiation Detection Systems, RDS (www.rdsjk.com), se sídlem v Adelaide, Austrálie. Jeho společnost navrhuje a vyvíjí monitory záření a systémy založené na detekci záření používané v provozu uranových dolů. Společnost RDS vyvíjí a dodává monitory záření vládním agenturám, laboratořím i dalším klientům se specializovanými požadavky na monitorování ionizujícího záření.

jiri.kvasnicka@olrem.com

Ing. Oto Macenauer

je vedoucím IT vývoje ve společnosti OLREM Systems. S více než 10 lety zkušeností v oblasti architektury informačních systémů je zodpovědný za vývoj aplikací použitelných k online prezentaci naměřených hodnot. Mezi jeho předchozí projekty patří zejména tvorba aplikací pro pojišťovny, automobilové a bankovní společnosti.

oto.macenauer@olrem.com

]